در ادامه‌ی مسیر کنکور نیاز به فراشناخت دارید

روزها به سرعت در حال گذر هستند و هر روز به کنکور نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوید.

در ادامه‌ی مسیر کنکور نیاز به فراشناخت دارید

روزها به سرعت در حال گذر هستند و هر روز به کنکور نزديک و نزدیک‌تر می‌شوید. برای ادامه‌ی راه باید هوشمندانه‌تر عمل کنید و بهترین روش را انتخاب کنید. در این انتخاب هم کانون مثل همیشه به کمک شما می‌آید.

برای انتخاب بهترین روش همان‌طور که گفته شد نیاز به فراشناخت دارید. چرا که روش انتخابی هرکس مختص خود اوست. برای فراشناخت کانون امکانی به نام جعبه‌ابزارکارنامه برای هر دانش‌آموز تدارک دیده که شامل کارنامه‌های مختلف می‌باشد و نشان‌دهنده‌ی عملکرد شما در طول آزمون‌هاست. شما می‌توانید با انواع کارنامه‌های موجود در صفحه‌ی شخصی خودتان نظیر کارنامه‌‌ی اصلی، مبحثی، اشتباهات و ... عملکرد خود را بسنجید.

جعبه‌ابزارکارنامه به برنامه‌ریزی منطقی‌تر شما تا زمان کنکور کمک می‌کند و نشان‌دهنده‌ی این است که کدام‌یک از روش‌های انتخابی شما برای هر درس موثر‌تر بوده است و کدام یک نیاز به اصلاح دارد. می‌توانید روش‌های موثر را برای درس‌های دیگر نیز پیاده کنید و ایرادات برنامه‌ی خود را اصلاح کنید.

در ادامه‌ی مسیر با تلاش بیشتر و برنامه‌ای منطقی بر اساس توانایی‌هایتان، با آرامش پیش بروید و بهترین خودتان باشید.

6/10/2023 4:09:25 AM
Menu