چگونه واژگان زبان را به خاطر بسپاریم؟

حال که به اقتضای زمان توجه دانش‌‌آموزان کنکوری به درس‌های عمومی بیشتر شده است سوال عده‌ای در درس زبان آن است که چگونه واژه‌ها را فراموش‌‌نشدنی کنیم و بهتر به خاطر بسپاریم؟

چگونه واژگان زبان را به خاطر بسپاریم؟

حال که به اقتضای زمان توجه دانش‌‌آموزان کنکوری به درس‌های عمومی بیشتر شده است سوال عده‌ای در درس زبان آن است که چگونه واژه‌ها را فراموش‌‌نشدنی کنیم و بهتر به خاطر بسپاریم؟

راهکار های زیر می‌توانند در این مورد کمک شایانی به ما بکنند:

۱.‌با استفاده از تصاویر واژگان را یاد بگیرید و معنی واژه‌ها را در ذهنتان‌ تثبیت کنید. این روش به صورت‌ خاص برای افرادی که حافظه‌ی تصویری خوبی دارند کارآمد است.

۲.‌واژگان را در قالب جمله یاد بگیرید. ‌سعی کنید با واژه‌ها جمله بسازید.

۳. با واژه‌‌ها خاطره بسازید و جملات شخصی با آن‌‌ها درست کنید .‌

۴. از هر واژه‌ای را که در زندگی روزمره‌اتان‌ می‌تواند ورود کند دریغ نکنید. هر کلمه‌ای که معادل انگلیسی آن را می‌دانید در زندگی روزمره به کار ببرید. این گونه ماندگاری واژگان‌ به دلیل کاربردی بودنشان بیشتر خواهد شد.

۵.  از تاثیر بازیابی و مرور در تسریع یادگیری و تثبیت آموخته‌ها غافل نشوید.

6/10/2023 5:22:59 AM
Menu