آزمون 29 فروردین: مجموعه تست علوم وفنون ادبی دوازدهم

مجموعه تست علوم وفنون ادبی دوازدهم....مبحث: درس دهم و یازدهم

آزمون 29 فروردین: مجموعه تست علوم وفنون ادبی دوازدهم

مجموعه تست علوم وفنون ادبی پایه دوازدهم 

مبحث: درس دهم و یازدهم

گزینشگر: کیمیا طهماسبی - رتبه 7 کنکور سراسری

منطبق با آزمون 29 فروردین

ادامه تست ها و پاسخ تشریحی را از قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

تست اول:

تست دوم:

تست سوم:

تست چهارم:

تست پنجم: