جمع بندی کنید: مجموعه تست ریاضی دوازدهم (آزمون 15 فروردین)

جمع بندی کنید: مجموعه تست ریاضی دوازدهم (آزمون 15 فروردین)....

جمع بندی کنید: مجموعه تست ریاضی دوازدهم (آزمون 15 فروردین)

مجموعه تست ریاضی  پایه دوازدهم 

گزینشگر: کیمیا طهماسبی - رتبه 7 کنکور سراسری

منطبق با آزمون 15 فروردین

مباحث نیم سال اول

ادامه و  پاسخ تشریحی تست ها را از قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.


تست اول:

تست دوم:

تست سوم:

تست چهارم:

تست پنجم: