جمع بندی کنید: مجموعه تست روان شناسی (آزمون 7 فرودین)

جمع بندی کنید: مجموعه تست روان شناسی (آزمون 7 فرودین)......

جمع بندی کنید: مجموعه تست روان شناسی (آزمون 7 فرودین)

مجموعه تست روان شناسی

گزینشگر سوالات: کیمیا طهماسبی - رتبه 7 کنکور سراسری

منطبق با برنامه آزمون 7 فروردین

مباحث کل کتاب

ادامه سوالات به همراه پاسخ تشریحی را از قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

تست اول:

تست دوم:

تست سوم:

تست چهارم:

تست پنجم:


10/6/2022 4:24:55 PM
Menu