دانش پیل افکن: از روستای جورگوابرتا مهندسی مکانیک گرگان

دانش پیل افکن از روستای جورگوابر شهرستان املش در استان گیلان هستم

دانش پیل افکن: از روستای جورگوابرتا مهندسی مکانیک گرگان

دانش پیل افکن از روستای جورگوابر شهرستان املش در استان گیلان هستم. از سال 92 در آزمون های بنیاد علمی آموزشی قلم چی به مدت 1 سال به صورت بورسیه شرکت کردم و با رتبه 4762 در سال 93 در رشته مهندسي مکانیک دانشگاه گرگان قبول شدم.