قدم به دنیای بچه‌ها بگذاریم

بچه‌ها سرشار از پرسش‌اند: گاه درباره‌ی یک مسئله‌ی ریاضی، گاه بر سر احساس یک تردید مثبت به هم‌کلاسی، گاه درباره‌ی اتفاقی عجیب هنگام عبور از خیابان و گاه اجازه می‌خواهند برای انجام کاری در منزل.

قدم به دنیای بچه‌ها بگذاریم

بچه‌ها سرشار از پرسش‌اند: گاه درباره‌ی یک مسئله‌ی ریاضی، گاه بر سر احساس یک تردید مثبت به هم‌کلاسی، گاه درباره‌ی اتفاقی عجیب هنگام عبور از خیابان و گاه اجازه می‌خواهند برای انجام کاری در منزل.

ما در برابر چشمه‌ی جوشان پرسش‌هایشان چه حالی پیدا می‌کنیم؟ آیا خودمان را دایره‌المعارفی می‌دانیم که پاسخ همه‌ی پرسش‌هایشان را می‌داند؟ آیا با بی‌حوصلگی، پاسخی از سر ناچاری به آن‌ها می‌دهیم یا خودمان را به راه دیگری می‌زنیم؛ انگار چیزی نشنیده‌ایم؟ شاید فکر می‌کنیم آن‌ها خود باید پاسخ‌ پرسش‌های خود را بیابند؟ شاید هم سؤالاتشان را جدی می‌گیریم و به آن فکر می‌کنیم؟

کودکان به گفت‌وگو با ما نیاز دارند. آن‌‌ها را هرگز با پرسش‌هایشان تنها نگذارید. بگذارید دست‌هایتان را بگیرند و شما را با خود به دنیای خود ببرند.

منبع :