یاسر علی بخشی: از روستای دره انار تا دندانپزشکی اهواز

از روستای دره اناراز استان خوزستان هستم .از سال 90 به مدت 4 سال به صورت بورسیه

یاسر علی بخشی: از روستای دره انار تا دندانپزشکی اهواز

از روستای دره اناراز استان خوزستان هستم .از سال ۹۰ به مدت ۴ سال به صورت بورسیه درآزمون های بنیاد قلم چی نمایندگی باغ ملک شرکت کردم ودر سال ۹۴ باکسب رتبه ۱۲۱۹ در رشته دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز قبول شدم.6/3/2023 4:05:31 AM
Menu