کتاب آبی کانون، راهی برای رسیدن به تسلط

با شروع سال تحصیلی جدید دانش‌آموزان کوشا به دنبال برنامه‌ی مطالعاتی مفیدی هستند تا شروع خوبی داشته باشند. قالب مطالعاتی شامل ابزار مطالعه و روش مطالعه است.

کتاب آبی کانون، راهی برای رسیدن به تسلط

با شروع سال تحصیلی جدید دانش‌آموزان کوشا به دنبال برنامه‌ی مطالعاتی مفیدی هستند تا شروع خوبی داشته باشند. قالب مطالعاتی شامل ابزار مطالعه و روش مطالعه است.

ابزار مطالعه همان منابع مطالعاتی هستند که در روند مطالعه اهمیت زیادی دارند. پس در انتخاب منبع باید هوشمندانه عمل کرد. هر دانش‌آموز باید به سطح مطالعاتی خود توجه داشته باشد:

اگر در مبحثی به درک درست رسیده‌اید و به سوالات کتاب درسی پاسخ داده‌اید، مباحث در ذهنتان تثبیت شده و حال باید به تسلط برسید. مهم‌ترین قسمت مطالعه تسلط بر مباحث است. اگر در مبحثی به تسلط برسید آن مطالب هرگز فراموش نخواهند شد.

تسلط اکتسابی است و با تست زدنِ زیاد به دست می‌آید. پیشنهاد اکثر پشتیبان‌ها برای رسیدن به تسلط،استفاده از کتاب آبی کانون است.

کتاب آبی به چند دلیل بسیار مناسب است:

*تعداد تست‌های این کتاب کافی و زیاد است.

*تست‌ها کاملا استاندارد و منتخب از آزمون‌ها و کنکورهای سال‌های پیش هستند.

*مطابق با برنامه‌ی راهبردی پیش می‌رود.

*پاسخنامه‌ی تشریحی بسیار خوبی دارد.

*دارای پیمانه‌های تستی هستند.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )