حیوان شناسی_فیل(قسمت پنجم)

فیل‌ها حیواناتی هستند که در آسیا و آفریقا زندگی می‌کنند و بزرگترین پستانداران بر روی خشکی هستند. فیل‌های نر و ماده آفریقایی هر دو عاج دارند، اما فقط فیل‌های نر آسیایی عاج دارند و از آن‌ها برای پیدا کر

حیوان شناسی_فیل(قسمت پنجم)


فیل

 

فیل‌ها حیواناتی هستند که در آسیا و آفریقا زندگی می‌کنند و بزرگترین پستانداران بر روی خشکی هستند. فیل‌های نر و ماده آفریقایی هر دو عاج دارند، اما فقط فیل‌های نر آسیایی عاج دارند و از آن‌ها برای پیدا کردن غذا کمک می‌گیرند. فیل‌ها در طول روز، حدود 210 لیتر آب می‌نوشند. آن‌ها گوش‌های بلند و نازکی دارند که در هوای گرم جریان خونی که در گوش‌شان هست، کمک می‌کند بدن خود را خنک نگه دارند.

 

خرطوم فیل انعطاف‌پذیری است و برای بلند کردن غذا یا ریختن آب به دهان‌شان از آن استفاده می‌کنند. خرطوم فیل تا دو متر رشد می‌کند و حدود 140 کیلوگرم وزن دارد، اما هیچ استخوانی ندارد. فیل‌ها می‌توانند شنا کنند و از خرطوم‌شان برای نفس کشیدن در آب استفاده می‌کنند. فیل‌ها گیاه‌خوار هستند.


6/1/2023 1:53:23 AM
Menu