مشابهت‌های سؤالات آزمون‌های انسانی کانون با کنکور سراسری 98

در فایل‌های زیر، مشابهت سؤالات آزمون‌های کانون در رشته انسانی (سال تحصیلی 97-98) با سؤالات کنکور سراسری 98 انسانی استخراج و بررسی شده اند

مشابهت‌های سؤالات آزمون‌های انسانی کانون با کنکور سراسری 98

در فایل های زیر، مشابهت سؤالات آزمون های کانون در رشته انسانی (سال تحصیلی 97-98) با سؤالات کنکور 98 انسانی استخراج و بررسی شده اند.


** فایل سؤال و پاسخ را دریافت نمایید:


6/3/2023 11:11:16 AM
Menu