مهران منتظر، رتبه‌ی 9 ریاضی کشور در یک نگاه

اولین بار نام در کدام مجله‌ی سرای دانش سال 98-1397 چاپ شد: شماره‌ی 30 مجله‌ی سرای دانش - تاریخ 20 مهر 1397

مهران منتظر، رتبه‌ی 9 ریاضی کشور در یک نگاه

آشنایی با دانش‌آموزان برتر کانون در کنکور 1398

مهران منتظر، رتبه‌ی 9 ریاضی کشور در یک نگاه

نام شهر:  تفت (استان یزد)

رتبه‌: 9 ریاضی کشور

نام مدرسه: شهیدصدوقی

تحصیلات و شغل پدر: لیسانس جغرافیا - دبیر

تحصیلات و شغل مادر: فوق لیسانس بیوشیمی - معاون متوسطه اول

سال‌های حضور در کانون: یازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال

تعداد کل آزمون‌ها: 41 آزمون

میانگین تراز: 8249

چند بار نام ایشان در مجله‌ی سرای دانش سال 98-1397 چاپ شد: 16 بار

اولین بار نام مهران منتظر در کدام مجله‌ی سرای دانش سال 98-1397 چاپ شد: شماره‌ی 30 مجله‌ی سرای دانش - تاریخ 20 مهر 1397


صفحه‌ی شخصی مهران منتظر  در سایت کانون

مهران منتظر، دانش‌آموز برتر ریاضی  در یک نگاه

مهران منتظر، دانش‌آموز برتر ریاضی  در یک نگاه


6/8/2023 9:13:43 PM
Menu