نمونه سوال تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان(صفحه56 تا67)+پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوال تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان(صفحه56 تا67)+پاسخ

نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان صفحات 56 تا 67 + پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تستی درس مطالعات اجتماعی سوم دبستان می باشد،حل این سوالات به شما در یادگیری مفاهیم این درس کمک میکند.

1-مشابه نمونه سوالات آزمون ها

2_همراه با پاسخ کامل