دانلود دفترچه سوالات کنکور 98

سوالات کنکور 98 در رشته‌های تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان را اینجا دانلود کنید.پاسخنامه ، کلید ، پاسخ تشریحی و تحلیل کنکور را در ادامه مشاهده کنید..

دانلود دفترچه سوالات کنکور 98

طبق اعلام سایت سازمان سنجش سوالات کنکور 98 پس از برگزاری کنکور منتشر خواهد شد.  


پس از برگزاری کنکور و انتشارات سوالات توسط سازمان سنجش این لینک ها فعال خواهند شد.


پس از برگزاری کنکور شما می توانید با مراجعه به صفحه شخصی ، نظر خود را درباره سطح دشواری کنکور 98 برای هر درس عمومی و اختصاصی  اعلام کنید .

مشاهده سطح دشواری کنکور 98 از نظر دانش آموزان 


همچنین پس از انتشار سوالات می توانید کلید پیشنهادی دبیران ،پاسخنامه ، پاسخ تشریحی و تحلیل های کنکور 98 را در صفحه کنکور سایت کانون مشاهده کنید.


مشاهده کلید پیشنهادی دبیران، تحلیل و پاسخ تشریحی کنکور 98

کلید های پیشنهای دبیران برای کنکور 98

پاسخ های تشریحی کنکور 98

تحلیل کنکور 98 توسط دبیران لینک دریافت سوالات مستقیما از سایت سنجش در این قسمت قرار خواهد گرفت.

سوالات کنکور ریاضی 98 نظام جدید
پنجشنبه 13 تیر
 - ساعت 1430
دفترچه اختصاصیدفترچه عمومی
سوالات کنکور ریاضی 98 نظام قدیم
پنجشنبه 13 تیر  -ساعت 1430

دفترچه اختصاصیدفترچه عمومی
سوالات کنکور انسانی 98 نظام جدید
پنجشنبه 13 تیر - ساعت 1430

دفترچه اختصاصی دفترچه عمومی 
سوالات کنکور انسانی 98 نظام قدیم
پنجشنبه 13 تیر -ساعت 1430

دفترچه اختصاصی دفترچه عمومی  
سوالات کنکور هنر 98 نظام قدیم
پنجشنبه 13 تیر - ساعت 2130

دفترچه اختصاصیدفترچه عمومی نظام جدید
دفترچه عمومی نظام قدیم
سوالات کنکور تجربی 98 نظام جدید
جمعه 14 تیر - ساعت 1430
دفترچه اختصاصی  
دفترچه عمومی
سوالات کنکور تجربی 98 نظام قدیم
جمعه 14 تیر - ساعت 1430

دفترچه اختصاصی 
دفترچه عمومی 
سوالات کنکور زبان 98
جمعه 14 تیر - ساعت 2030
دفترچه اختصاصی
دفترچه عمومی نظام جدید
دفترچه عمومی نظام قدیم
سوالات کنکور خارج از کشور 98
ریاضی- تجربی- انسانی - هنر و زبان
دفترچه اختصاصیدفترچه عمومی


برای دانلود سایر دفترچه های به لینک زیر در سایت سنجش مراجعه کنید

دریافت دفترچه سوالات از سایت سنجش

6/3/2023 11:33:55 AM
Menu