چگونه در امتحانات خودمان را مدیریت کنیم؟

در طول شبانه روز خواب کافی داشته باشید در ایام امتحانات شب امتحانی نباشید بیدار ماندن و مطالعه در شب امتحان اثر منفی بر عملکرد شما خواهد داشت.

چگونه در امتحانات خودمان را مدیریت کنیم؟

استرس و نگرانی واکنش طبیعی افراد در هر سنی است استرس مثبت موجب پیشرفت فرد خواهد شد هر کس برای رسیدن به موفقیت نیازمند مقداری استرس است تا جدیت خود را در کارش بیشتر کند.

به جای حذف استرس به فکر این باشید که چگونه آن را مدیریت کنید.

1- در طول شبانه روز خواب کافی داشته باشید در ایام امتحانات شب امتحانی نباشید بیدار ماندن و مطالعه در شب امتحان اثر منفی بر عملکرد شما خواهد داشت.

2- هنگامی که درسی را مطالعه کرده اید و خود را ارزیابی کرده اید نیازی به استرس نیست پس اعتمادبه نفس داشته باشید.

3- به جای اینکه به عوامل منفی فکر کنید مثل من نمیتوانم ، نمی شود ، یاد نمیگیرم  به عوامل مثبت فکر کنید در واقع مثبت نگر باشید.

4-اهدافی که دارید را سعی کنید واقع گرایانه باشد و در حد توانتان.

5- در ایام امتحانات سعی کنید در جلسه آخر کلاس شرکت کنید برخی معلم ها شما را در زمینه ی مطالعه آن درس راهنمایی می کنند و برخی دیگر خواهند گفت انتظار چه چیزی را در جلسه آزمون باید داشته باشید.

6-در ایام امتحانات و هنگام مطالعه مرتب با دوستانتان چک نکنید او تا کجا خوانده و شما تا کجا زیرا  هر شخص توانایی مخصوص به خود را دارد.

7-اگر آزمون ورودی دارید سعی کنید روز قبل از آزمون ورودی استراحت کامل داشته باشید و دیگر مطلبی را نخوانید این کار باعث کاهش استرس شما خواهد شد.

8-در نهایت برای همه کارهایتان برنامه ریزی داشته باشید برنامه ریزی باعث آرامش ذهن میشود.