تحلیل و بررسی دشوارترین سوالات آزمون 13 اردی‌بهشت دهم معماری

بررسی دشوارترین سوالات آزمون 13 اردی‌بهشت با درصد پاسخگویی صحیح «0» و علت‌یابی و مرور نکاتی که در آزمون‌های بعدی به پاسخگویی به این‌گونه سوالات کمک می‌کنند

تحلیل و بررسی دشوارترین سوالات آزمون 13 اردی‌بهشت دهم معماری


حنانه شجاعی‌پور
نويسنده : حنانه شجاعی‌پور
2/3/2023 5:46:11 PM