آزمایش علوم- تولید صدای نازک و کلفت

با آزمایش زیر می‌توانید صداهای نازک و کلفت ایجاد کنید و آن دو را باهم مقایسه نمایید.

آزمایش علوم- تولید صدای نازک و کلفت

🔴موضوع: چگونه #صدای_کلفت و #نازک تولید کنیم؟

■مواد مورد استفاده:

2عدد بطری ، یک عدد کش و مداد .

●خلاصه فعاليت هاي انجام شده شماره ۱:

●یک کش حلقه ای را به دور یک کتاب انداخته و دو مداد زیر آن قرار دهید . فاصله مدادها را دور و نزدیک کنید.

■مشاهدات و نتايج بدست آمده پس از انجام فعاليت:

وقتی مدادها را از هم دورتر می کنیم ، صدا کلفت تر و وقتی فاصله مدادها کم می‌شود صدا نازک‌تر می شود! 

■خلاصه فعاليت هاي انجام شده شماره2:

●یک بطری باریک و خالی را مقابل دهان خود قرار داده و درون آن فوت کنید سپس نصف بطری را از آب پر کرده و درون آن فوت کنید .مشاهدات و نتايج بدست آمده پس از انجام فعاليت:

●وقتی بطری خالی است صدا کلفت می شود و وقتی بطری را تا نیمه آب می کنیم صدا نازک تر می شود.

منبع :