شعر نشانه‌ها «قسمت سوم» نشانه اَ-َ

شعر نشانه ها-نشانه اَ-َ-حرف اَ-َ-شعر فارسی -اول دبستان-اول ابتدایی

شعر نشانه‌ها «قسمت سوم» نشانه اَ-َ

 یکی از ساده ترین روش‌ها برای آموزش الفبا به کودکان استفاده از شعر حروف الفبا است و شما می‌توانید انواع حروف الفبا را به کمک اشعار زیبا به کودکان به سادگی آموزش دهید.

در قسمت پایین شعر «نشانه اَ-َ» آمده است.

همراهان عزیز اول دبستان شما می‌توانید از طریق اینستاگرام و کانال تلگرامی اول دبستان به آدرس زیر نیز با ما همراه باشید.


6/3/2023 5:45:10 AM
Menu