پاسخ به سؤال‌های درسی اقتصاد دوازدهم انسانی

سارا شریفی (‌کارشناسی ارشد اقتصاد/ مسئول درس اقتصاد دوازدهم انسانی/ مولف کتاب آبی اقتصاد) پاسخگوی سؤال‌های اقتصاد شما داوطلبان خواهد بود.

پاسخ به سؤال‌های درسی اقتصاد دوازدهم انسانی


درس اقتصاد برای داوطلبان انسانی جزء درس‌های کلیدی محسوب می‌شود. این درس تک کتاب است و در نگاه اول ممکن است درسی کم‌اهمیت به نظر برسد اما در سال‌های اخیر، رقابت دانش‌آموازن انسانی درتک‌کتاب‌ها است. می‌توان گفت این کتاب‌ها برگ برنده‌ی داوطلبان انسانی محسوب می‌شود! از طرفی کتاب درسی دهم دچار تغییرات عمده‌ای شده است، به‌طوری‌که برخی از مباحث نیاز به توضیح، تفسیر و بررسی بیش‌تری دارند.


اینجانب سارا شریفی (‌کارشناسی ارشد اقتصاد/ مسئول درس اقتصاد دوازدهم انسانی/ مولف کتاب آبی اقتصاد) پاسخگوی سؤال‌های اقتصاد شما داوطلبان خواهم بود.

6/6/2023 9:23:46 AM
Menu