کلکسیون روش مطالعه چهارم دبستان

روش اصلی من که خیلی موثر در پیشرفت هایم بود کتاب خود آموز و بررسی سوالاتی بود که ایراد داشتم بعد از آزمون من همیشه عصر همان روز پاسخنامه ام را از سایت میبینم و سوالاتی که غلط داشتم را مجدد مینویسم و ح

کلکسیون روش مطالعه چهارم دبستان

نام و نام خانوادگی:پارسا خراسانی- پایه:چهارم- غرب تهران- میانگین تراز: 6271                              پشتیبان: زهرا صادقی

روش اصلی من که خیلی موثر در پیشرفت هایم بود کتاب خود آموز و بررسی سوالاتی بود که ایراد داشتم بعد از آزمون من همیشه عصر همان روز پاسخنامه ام را از سایت میبینم و سوالاتی که غلط داشتم را مجدد مینویسم و حل میکنم همین تمرین و تکرار من در عصر های جمعه بسیار موثر بوده است. به نظر من تحلیل و بررسی تک تک سوالات ازمون خیلی برای پیشرفت دانش اموزان خوب است. در دوان نوروز با استفاده از کتاب نوروز و تمرین سوالاتی که غلط زدم سعی می‌کنم در 16 فروردین موفق شم. می توانم.

رشد : ریاضی از 50% به 90% در نیم سال اول


نام و نام خانوادگی:سبحان حفیظی-  میانگین تراز:6088- منطقه :غرب تهران                                 پشتیبان:زهراصادقی   

 من یک بار درس را از روی کتاب رو خوانی میکنم. دفعه ی بعد با دقت بیشتری میخوانم بعد کتاب را میبندم و درس را برای خودم توضیح میدهم. قسمت های مختلف کتاب را تقسیم بندی میکنم و انهایی که به هم مرتبط هستند را باهم میخوانم. و بعد از مادرم میخواهم درس ها را از من بپرسد . من از فلش کارت ها و کتاب وتابلو هم استفاده میکنم و برایم جالب است که خلاصه ی درس ها را دارد و در زمان های جمع بندی و شب امتحان خیلی مفید است . کتاب پرتکرار از مهم ترین منابع درسی من می‌باشد.

رشد: اجتماعی از 50% به 80% در نیم سال اول


نام ونام خانوادگی: نگار علایی- مقطع : چهارم دبستان -تهران شرق (الغدیر)- میانگین6800            پشتیبان : معصومه مقتدری

1- در کلاس با دقت نکات پشتیبان را می‌نویسم و به حرف معلم کاملا گوش می‌دهم.

2- طبق برنامه ای که پشتیبانم به من داده ساعت مطالعه ام را بیشتر می‌کنم. 

3- زیر نکات مهم درس خط می‌کشم.

4- از کتاب پرتکرار و سه سطحی استفاده می‌کنم و روزانه تست می‌زنم.

*نحوه استفاده از کتاب کار و نوروز :

1-تست های درس هایی که در آزمون16 فروردین می‌آید را هر روز 10 تا می‌زنم.

2- بعد از زدن تست ها پاسخ ها را چک می کنم و اشتباهاتم را با جواب درست وارد دفتر خود آموز می کنم.

رشد: علوم از 50% به 100% در نیم سال اول


6/1/2023 2:24:26 AM
Menu