تمرین تمرکز

شلوغی بیش از اندازه‌ی ذهن موجب عدم تمرکز و ایجاد خستگی دائمی می‌شود. پس برای ایجاد تمرکز باید ذهن را آرام کرد.

تمرین تمرکز

شلوغي بيش از اندازه‌ي ذهن موجب عدم تمركز و ايجاد خستگي دائمي مي‌شود. پس براي ايجاد تمركز بايد ذهن را آرام كرد.

درهر مكاني كه هم‌اكنون قرار داريد براي لحظاتي چشم‌هايتان را ببنديد و به صداهاي اطراف خوب گوش كنيد. از ميان انبوه صداهاي دور و نزديك يكي را انتخاب كنيد. مثلا اگر در اتومبيل نشسته‌ايد و صداهاي ساير ماشين‌ها، موتوري كه با سرعت مي‌گذرد، آژير آمبولانس، مسافري كه دركنار شما در حال صحبت كردن با تلفن است، و... را مي‌شنويد، آژير آمبولانس را انتخاب كنيد. با تمام توجه صرفا سعي كنيد فقط و فقط به همان صدا گوش دهيد، گويي هيچ صداي ديگري را نمي‌شنويد. اگر درحين تمرين، ساير اصوات حواستان را به خود جلب كرد، سريعا آن‌ها را رها كرده و صداي مورد نظرتان را مجددا دنبال كنيد.

اين تمرين ساده موجب حركت ذهن در راستاي انتخابيِ شما شده و قدرت تمركز شما را افزايش مي‌بخشد.

اين تمرين ساده را حتما در طول روز تكرار كنيد.