نمونه سوال تستی ریاضی چهارم دبستان (ضرب و تقسیم)

این نمونه سوالات شامل 5 سوال از مباحث آزمون 23 شهریور است.

نمونه سوال تستی ریاضی چهارم دبستان (ضرب و تقسیم)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تستی از فصل ضرب و تقسیم ریاضی چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران از کتاب سه سطحی کانون برای شما انتخاب شده است.سوالات شناسنامه دار این کتاب گلچینی از سوالات آزمون های کانون می باشد.