چگونه یک امضای خوب داشته باشیم?

آیا دوست دارید امضایی جالب و شیک داشته باشید؟ فقط کافی است این مراحل را دنبال کنید تا امضایی زیبا و شکیل برای خودتان درست کنید

چگونه یک امضای خوب داشته باشیم?

آيا دوست داريد امضايي جالب و شيک داشته باشيد؟ فقط کافي است اين مراحل را دنبال کنيد تا امضايي زيبا و شکيل براي خودتان درست کنيد.

مراحل:

1. به امضاهاي مختلف نگاه کنيد و ظاهر هر کدام را به خوبي بررسي کنيد. آيا اين امضاها فقط خطوطي کج و معوج هستند يا واقعاً شيک و زيبا؟

2. يک ورق کاغذ برداريد و امضاي خودتان را روي آن تمرين کنيد. سعي کنيد چشمان تان را ببنديد و اسم تان را همان طور که دوست داريد روي آن امضا کنيد و بعد ببينيد چه شکلي است.

3. اينجا چند کار جالبي که مي توانيد با امضاي تان انجام دهيد را آورده ايم:

- اولين حرف اسم تان را بزرگ تر و بقيه حرف ها را کوچک تر بنويسيد. براي اسم فاميل تان هم همين طور.

- مي توانيد براي امضا فقط از حروف اول اسم و فاميل تان استفاده کنيد يا فقط حرف اول اسم کوچک و نام فاميل را کامل بنويسيد.

- اسم و فاميل تان را کج بنويسيد.

-از حرف آخر اسم فاميل تان خطي روي امضايتان بکشيد. اگر مي خواهيد اين کار را بکنيد دقت نماييد که امضاي تان آن قدر کوچک نباشد که خوانده نشود.

-همچنين مي توانيد در آخر اسم يک منحني به سمت بالا داده و خطي به سمت طرف ديگر امضا بکشيد.

-از مدل هاي مختلف خط استفاده کنيد: باريک، پهن، عمودي، کج و ...

4. تا جايي که مي توانيد با مدل ها و خط هاي مختلف امضايتان را امتحان کنيد.

5. حالا به همه امضاها نگاهي بيندازيد و هر کدام را بررسي کنيد. آيا دوستش داريد؟ آيا اين امضا مي توانيد نماد شما باشد؟ آيا به اندازه کافي زيبا و خاص هست؟

6. وقتي آن امضايي که واقعاً دوست داشتيد را پيدا کرديد، آن را روي يک صفحه کاغذ ديگر تمرين کنيد تا خوب در آن استاد شويد.

7. مطمئن شويد که کاملاً از امضايتان رضايت داشته باشيد (به قسمت هشدارها مراجعه کنيد).

نکات

- مي توانيد از طرح هايي مثل قلب يا گل در انتهاي حروف اسم تان استفاده کنيد.

- همچنين مي توانيد در زير يا روي امضايتان از نمادهاي کوچک استفاده کنيد.

- اگر مي ترسيد موقع امضا کردن کسي نوشتن هر حرف امضاي تان را نگاه کند، مي توانيد از حرف اول اسم کوچک و بخش اول اسم فاميل تان در امضا استفاده کنيد.

- اگر مي بينيد که انجام امضاي تان 7 ثانيه يا بيشتر طول مي کشد، سعي کنيد آن را کوتاه تر کنيد يا حرکت دست تان را سريع تر کنيد.

- 5 ثانيه براي انجام امضا سرعت بدي نيست اما بايد سعي کنيد که امضا کردن تان را به 4 ثانيه يا کمتر برسانيد.

هشدارها

- به اينکه هر چند وقت يک بار امضاي تان را عوض مي کنيد خوب دقت داشته باشيد چون ممکن است باعث شود در شناخت هويت تان در بعضي جاها ايجاد اشکال کند، مثلاً در پاسپورت، امضاي دسته چک و امثال آن.

- نبايد طوري به نظر برسد که براي انجام امضايتان خيلي تلاش مي کنيد. امضايتان نبايد خيلي غير طبيعي، بيش از حد پرکار يا طولاني باشد.

منبع :