فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 97 دروس تخصصی چهارم تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 97 دروس تخصصی چهارم تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 97 دروس تخصصی چهارم تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 97 دروس تخصصی چهارم تجربی را مشاهده می نمائید :‌


رياضى پایه - علی اصغر شریفی


زيست - وحید شهنواز


فيزيك پايه (فیزیک 1و2)- حسین میرزایی


فيزيك پايه (فیزیک 3)- علیرضا بوربور


شیمی 3 - مهران رنجبر


شیمی 2 - دانیال مهرعلی

فایل های ضمیمه

حل سوالات 21 تا 30 ریاضی پایه
حل سوالات 31 تا 40 ریاضی پایه
حل سوالات 41 تا 50 ریاضی پایه
حل سوالات 151 تا 155 شیمی
حل سوالات 156 تا 160 شیمی
حل سوالات 161 تا 165 شیمی
حل سوالات 181 تا 185 شیمی
حل سوالات 186 تا 190 شیمی
حل سوالات 191 تا 195 شیمی
حل سوالات 196 تا 200 شیمی
حل سوالات 201 تا 205 شیمی
حل سوالات 206 تا 210 شیمی
حل سوالات 166 تا 170 شیمی
حل سوالات 171 تا 175 شیمی
حل سوالات 176 تا 180 شیمی
حل سوالات 121 تا 130 فیزیک
حل سوالات 131 تا 140 فیزیک
حل سوالات 141 تا 150 فیزیک
حل سوالات 91 تا 100 فیزیک
حل سوالات 101 تا 110 فیزیک
حل سوالات 111 تا 120 فیزیک
حل سوالات 51 تا 52 زیست
حل سوالات 53 تا 56 زیست
حل سوالات 57 تا 60 زیست
حل سوالات 61 تا 65 زیست
حل سوالات 66 تا 69 زیست
حل سوالات 70 تا 71 زیست
حل سوالات 72 تا 76 زیست
حل سوالات 77 تا 80 زیست
حل سوالات 86 تا 90 زیست
حل سوالات 81 تا 85
سهیل حسن خانپور
ارسال شده توسط : سهیل حسن خانپور