گفت‌‌وگو با امیررضا نشائی‌‌مقدم، رتبه‌ی 3 ریاضی منطقه‌ی 2

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با امیررضا نشائی‌‌مقدم انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.

گفت‌‌وگو با امیررضا نشائی‌‌مقدم، رتبه‌ی 3 ریاضی منطقه‌ی 2

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با اميررضا نشائي‌‌مقدم انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.


- چند سال عضو کانون بودي؟

من پنجم دبستان، دوم و سوم راهنمايي به کانون آمدم و مجدداً از دوم دبيرستان عضو کانون شدم و جمعاً در 82 آزمون برنامه‌‌اي شرکت کردم.

- برنامه‌‌ي اصلي مطالعاتي‌‌ات در طول هفته چه بود؟

برنامه‌‌ي اصلي مطالعاتي من همگام با برنامه‌‌ي راهبردي بود. هفته‌‌ي اول بيش‌‌تر درس‌‌هاي اختصاصي و هفته‌‌‌‌ي دوم بيش‌‌تر درس‌‌هاي عمومي را مي‌‌خواندم. اگر برنامه‌‌ي مدرسه با برنامه‌‌ي کانون هماهنگي نداشت پيش‌‌خواني مي‌‌کردم و حتماً طبق آزمون‌‌ها جلو مي‌‌رفتم.


- پيش‌‌خواني را از کي شروع کردي؟

من از دوم دبيرستان پيش‌‌خواني کردم.

- اگر در آزموني نمره‌‌ي ترازت افت مي‌‌کرد چه برنامه‌‌اي براي بهبود داشتي؟

بدترين رتبه‌‌ام در سال چهارم 7 کشور بود و پدر و مادرم هميشه راضي بودند. اگر ترازم در آزمون‌‌ها کم مي‌‌شد با جديت بيش‌‌تري براي آزمون بعدي مي‌‌خواندم تا آن را جبران کنم.

- شغل پدر و مادرت چيست؟

پدرم کارمند اداره‌‌ي کشاورزي و مادرم کارمند شرکت برق منطقه‌‌اي هستند.


- چرا تأکيد داشتي که در همه‌‌ي آزمون‌‌ها شرکت کني؟

معمولاً اطرافيانم تأکيد داشتند که در همه‌‌ي آزمون‌‌ها شرکت کنم اما پدر و مادرم در دوران عيد توصيه کردند که تعطيلات عيد استراحت کنم و به مسافرت برويم. من ترجيح دادم اين تعطيلات را از دست ندهم و در آزمون‌‌ها شرکت کنم. بعد از تابستان، دوران عيد بهترين مطالعه را داشتم. در اين دوران پشتيبانم خيلي به من کمک کرد و هر روز صبح مرا بيدار مي‌‌کرد.

- يک‌‌برنامه‌‌اي بودي يا چندبرنامه‌‌اي؟

من يک‌‌برنامه‌‌اي بودم. جامعه‌‌ي آماري بالاي کانون باعث شد نيازي به شرکت در آزمون‌‌هاي مؤسسات ديگر نداشته باشم و رتبه‌‌هايم به واقعيت نزديک باشد.

- تا چه حد از برنامه‌‌ي راهبردي شناخت داشتي؟

من بعد از هر آزمون بودجه‌‌بندي آزمون بعدي را بررسي مي‌‌کردم و نسبت به آزمون بعدي شناخت کامل داشتم.

- مهم‌‌ترين ويژگي برنامه‌‌ي راهبردي چيست؟

مهم‌‌ترين ويژگي برنامه‌‌ي راهبردي پوشش کامل مباحث و مرور چندباره‌‌ي آن‌‌ها بود. زمان‌‌بندي برنامه هم ويژگي خوب ديگر آن بود. اگر برنامه‌‌ي راهبردي نبود نمي‌‌توانستم برنامه‌‌ي ثابتي داشته باشم.

- مهم‌‌ترين آموزه‌‌اي که در کانون ياد گرفتي چيست؟

رقابت بي‌‌وقفه

-  آيا دوست داري با کانون همکاري کني؟

بله؛ دوست دارم پشتيبان ويژه باشم.6/3/2023 2:08:05 AM
Menu