روش‌های مطالعه‌ی مبحث مشتق و کاربرد مشتق-درس ریاضی

پشتیبان‌های شما روش‌های زیر را برای مطالعه ی مبحث مشتق پیشنهاد داده اند.

روش‌های مطالعه‌ی مبحث مشتق و کاربرد مشتق-درس ریاضی

مرضيه سالاري

 ابتدا براي يادگيري اين مبحث بهتر است  کتاب رياضي سال چهارم مطالعه شود ومسائل مربوط به آن حل شود وسپس در مرحله ي تثبيت براي اشنايي بيشتر و تثبيت مطلب از کتاب دوسالانه ي آن مسائل تشريحي را حل کند وسپس به سراغ کتاب آبي برود وابتدا خلاصه نکات رامطالعه کرده وسپس سوالات سراسري وبعد سوالات آزاد را حل کند

سمانه کارگر استلخي

ابتدا در شروع مثل هميشه به مطالعه دقيق و مفهومي مطالب کتاب درسي توجه کافي و دقيقي داشته باشند و تمامي تمرينات آن را حل نموده و يادبگيرند ،سپس به حل سوالات پرتکرار از کتاب سوالات پرتکرار بپردازند. در ادامه براي تسلط بر مطلب به حل تست هاي کتاب آبي بپردازند.به اين صورت که اگر دچار محدوديت زماني باشند در ابتدا به حل سوالات تيپ پرداخته ودر صورت زمان اضافي به حل بقيه تست ها توجه داشته باشند.سعي کنند اگر تستي را متوجه نشدند حتما" آن را مارک دار نموده و پس از حل مجدد سوالات دوباره تست هاي مارکدار شده را حل و تجزيه و تحليل نمايند تا به تسلط در اين بحث دست يابند. بحث مشتق توابع يکي از پراهميت ترين مباحث در کنکور سراسري مي باشد وبايد خيلي دقيق و مفهومي فراگرفته شود.

فرشته محمودي

براي مطالعه اين مبحث مطالعه دقيق کتاب درسي را در اولويت خود قرار دهيدوتمام فرمول ها و نکات متن قسمت مشتق را با دقت تحليل کنيد وسپس تمرين هاي کتاب را با دقت حل کنيد وبعدبراي درک مطالب از جزوات کمک اموزشي که به تشريح نکات مبهم کتاب ومعرفي نکته ها و روش ها ي مهم حل تست پرداخته استفاده کنيد وبعد براي تثبيت مفاهيم چند تست يا تمرين اموزشي داشته باشيد که هدف يادگيري حل تست هاي پيچيده تر از تمارين کتاب است ودر اخر تست زدن از کتاب ابي را اغاز کنيد.

سميه اميري

دانش اموزر ابتدا بايدکتاب درسي را به طوردقيق مطالعه کند.براي يادگيري اين مبحث فصل سوم کتاب رياضي 2پيش نياز محسوب ميشود. در کنار کتاب درسي ميتواند براي درک عميق تر مطلب از جزوه ي معلم يا کلاس يا کتاب اموزشي استفاده کند. کتاب هاي سبز اموزشي کانون در اين زمينه ميتواند راه گشا باشد.سپس تمرين ها حل شده و حل نشده ي کتاب درسي را بار ديگر حل تا انتها و تا مرحله ي رسيدن به جواب اخرحل کند. هرساله دو يا سه سوال همانند تمرين هاي کتاب درسي مطرح ميشود.سپس بايد از کتاب هاي دوسالانه سوال تشريحي حل کند تا مطالب در ذهن تثبيت شود. با شروع امتحانات مدرسه اين موضوع اهميت بيشتري ميابدو سپس به سراغ تست هاي کتاب ابي برود .در کتاب ابي بيشتر از 200تست از اين مبحث وجود دارد و ميتوان به دانش اموز توصيه کرد باتوجه به اهميت زياد مشتق و کاربرد انکه هر هفته 50-60تست از اين کتاب را حل کند.تست هاي سراسري در اين مبحث نکاتي داردکه تسلط بر تست هاي کنکور را دوچندان مي کند

کاظم جهان تيغ

مشتق مبحث گسترده اي است پس ابتدا درک صحيحي از مقوله مشتق و مفهوم آن داشت و فهم ساير مباحثي که با مشتق در ارتباط است و به مفهوم مشتق بستگي دارند پرداخت.
حفظ فرمول ها
حل سولات تشريحي در اين مبحث اهميت به خصوصي دارد.
حل تست به ويژه تست هاي ترکيبي

سيده معصومه زرگر

مشتق توابع ارتباط تنگاتنگي با مفهوم پيوستگي دارد و قبل از حل تمرين هاي اين قسمت دانش آموزان حتما بايد نمونه هايي از تمرين هاي پيوستگي را حل کرده باشند. قبل از مراجعه به تمرين هاي کتاب دوسالانه قضاياي ارائه شده در کتاب که بسيار مورد استفاده مي باشند را خوب مطالعه کنيد و فرمول هاي کلي را به خاطر بسپاريد تا در حل تمرين ها ي مشتق دچار مشکل نشويد.

سميرا شفافي

براي مطالعه اين فصل ابتدا فصل آخر کتاب رياضي 3 مشتق به اضافه تمامي مثالها و تمرين ها ي کتاب حل شود سپس فصل مشتق کتاب رياضي پيش نير به همين ترتيب مطالعه شود و بعد از آن تمام تمرينهاي کتاب دوسالانه حل شود و بعد آن براي مطالعه کتاب آبي ابتدا درسنامه آن مطالعه شود و سپس تست ها اول به صورت آموزشي و سپس به صورت زمان دار حل  شوند

فاطمه نجفي

پس از خواندن کتاب به طور مفهومي و حل سوالات کتاب به طور تشريحي آنگاه مي توانند به درس نامه آبي مراجعه کنند تا تمام نکات جديد را نيز بيابند و از آن خلاصه برداري کنند.با حل يک روز در ميان 5 سوال مي توانند اين مبحث را به خوبي براي آزمون جمع نمايند.

نويد احمدي

دانش آموزان تجربي به دليل اينکه اکثرا در درس رياضي مشکل دارند ميتوانند با هدف گذاري درست بر روي برخي از مباحث رياضي که ميتواند براي آنها تراز آور باشد فوکوس کرده وبيشتر روي آنها کار کنند که ازجمله آنها ميتوان به مشتق اشاره کرد که ميتوان براي خواندن از اين کتاب استفاده کرد

سعيد بهزادپور

ابتدا بايد مفهم ح تابع را به خوبي ياد بگيرند چون سوالاتي از مشتق به فرم حدي آن داده مي شوند. سپس رابطه هاي پايه اي کلي براي انواع مشتق را ياد بگيرند

محمد کرمي منش

ابتدا بايد مفهموم حد و پيوستگي را دانست سپس مفهوم مشتق را که به مفاهيم شيب خط مماس، نسبت دلتاx به دلتا y ، ... آشنايي داشته باشد. سوالات را به ترتيب حل نمايد و نکات مهم را يادداشت نمايد

مستوره نوربخش

ابتدا سوالات کنکور سراسري و ازاد سال 70تا 80 را براي اشنايي با با سوالات و روش هاي حل  مشتق  کار کنند و سپس به سوالات کنکور سراسري و ازاد سال 80 تا 85 بپردازند
براي اينکه خود را به خوبي بسنجند که چه انداره به مبحث مثلثات  تسلط پيدا کردند بهتر است سوالا کنکور سراسري و ازاد سال 85 تا 91 را در بازه ي زماني بزنند و در انتها درصد خود را بگيرند و سوالاتي که غلط زدنند و يا اصلا بلد نبودن را دوباره با کمک به جواب  کار کنند.

معصومه آرميده

در 4سطح بايد مطالعه شود:1-مفهومي خواندن کتاب+مثالها وتمرينات ان+کمک اموزشي کتاب سبز(مرحله ادراک) 2-تشريحي از کتاب پر تکرار(مرحله تثبيت).3-حل تست هاي سراسري بصورت زماندار از کتاب ابي(مرحله تسلط)و4-نشاندار کردن سوالات مهم . هر شب حدود 4 الي 5 تمرين تا روز ازمون به شما کمک شاياني مي کند

رئوف ذباح موسسه الغدير

ابتدا داوطلب اين مبحث را بايد در کلاس درسي به خوبي ياد بگيرد سپس در منزل جزوه و کتاب درسي را يک بار ديگر مرور کند و مثالها و تمرينات کتاب را حل کند بعد از آن براي اطمينان از يادگيري مطالب سراغ کتاب پرتکرار رفته و سؤالات متنوعي از اين قسمت انتخاب کرده و خود شروع به حل کردن کند و سپس براي تسلط بيشتر سراغ کتاب آبي رفته و تعدادي تست با زمان کار کند

محمد اسدپور فضل الهي

  براي يادگيري بهتر مطالب، ابتدا  نکات ياد گرفته از معلم  را با حل چند تمرين  از کتاب درسي،  سعي مي کند تا مفاهيم کلي مشتق توابع را به صورت مفهومي ياد بگيرد. سپس با استفاده از مفهوم شيب خط مماس در هر نقطه بر روي نمودار منحني، مفهوم مشتق   تابع در يک نقطه را ياد مي گيرد. بعد  قضاياي مشتق توابع را به صورت کلي مطالعه کرده و   حل چند تمرين در مورد مشتق توابع چند ضابطه اي با استفاده از تعريف مشتق و قضاياي مشتق توابع، وارد يادگيري جزييات اين مبحث از رياضي مي شود.

فاطمه بافتي

 دانش اموزان براي مطالعه صحيح و گرفتن نتيجه بهتر بايد به دقت نکات اموزشي ان مبحث را ياد گرفته و براي اين منظور از مطالب مطرح شده توسط معلم در کلاس درس و تمرين ها و تست هاي گفته شده از وي شروع کرده تا در همان کلاس بتواند رفع اشکال نموده و در خانه توسط کتاب هاي در اختيار و مفيد تمرين ها را انجام دهد و به درک بهتري از درسش برسد و در پايان از تمرين ها و مثال هاي موجود در کتاب درسي استفاده کند و به دقت و باتعيين وقت مورد نياز حل نمايد و سپس از کتاب هاي کانون که نمونه ان دوسالانه با سوال هاي پر تکرار مي باشد بهره ببرد. 

رضا نظري چگني

در هنگام مطالعه مبحث مشتق  توجه به پيوستگي و وجود حد ضروري است لذا پيشنهاد ميشود  دانش آموزان ابتدا نيم نگاهي به اين مباحث داشته باشند
در مبحث مشتق خصوصا قسمتهايي که مربوط به استفاده از قضايا و فرمولهاي مشتق گيري است حل تمرينهاي تشريحي بسيار کمک کننده است
در مبحث يافتن خط مماس به نحوهخ بدست آوردن شيب خط مماس وشيب خط قائم توجه خاصي شود در اين مبحث درک کامل صورت سوال و همچنين شناخت ابزارهايي که در دست داريم کمک زيادي در حل اين سوالها ميکند

وحيده حداد بهبهاني

مبحث مشتق با توجه به بودجه بندي بالايي که در سوالات کنکور دارد يکي از مهم ترين مباحث رياضي است. بهترين منبع براي مطالعه اين مبحث کتاب درسي است. بعد از مطالعه کتاب درسي دانش آمز براي تسلط بر مفهوم مشتق و فرمول هاي آن باد به حل تمرين تشريحي از کتاب دوسالانه بپردازد. در نهايت دانش اموز مي تواند با مطالعه درس نامه کتاب آبي و آشنايي با نکات تستي اين بخش نيز آشنا شده و ميزان يادگيري خود را با پاسخ دادن به سوالات کنکوري اين کتاب ارزيابي کند. توصيه مي شود دانش آموز براي جلوگيري از فراموش کردن فرمول هاي مشتق از جعبه به ياد استفاده کند.

عصمت السادات مقدسي

روش مطالعه مبحث مشتق به اين ترتيب  است که بعد از فرا گرفتن فرمول تعريف مشتق و حل چند سوال در رابطه با آن , توصيه مي شود  فرمول هاي مشتق گيري را يکي يکي ياد بگيرند و بعد از فزا گيري هر فرمول 3 يا 4 تمرين در رابطه با آن حل کنند. فرمول ها چون کمي فرار  هستند  بايدمرحله به مرحله در ذهن جا گيرند بعد از  فرا گيري تمامي فرمول ها آن ها را در يک جا به طور کلي و پشت سر هم با مجهول u نوشته که هميشه در دسترس با شدسپس مي توانند به حل ديگر موضوعات مشتق  مثل معادله خط مماس يا مشتق ضمني بپردازند.با اين روش مي توانند براي هميشه فرمول هارا ذهن نگه دارند.

ليلا نصيري جوانقلعه

باتوجه به جديد بودن اين مبحث درازمون27 بهمن وشروع نيم سال دوم  به دانش اموزان توصيه ميشود تا1 مراحل مطالعه رابصورت کامل انجام دهند1-کتاب درسي رابطور کامل ودقيق مطالعه نمايند وتمرينات ومثال هاي حل شده وحل نشده کتاب درسي را حل کنند.2-تمرينات کتاب سوالات پرتکرار را حل کنند که البته بهتر است تا روزي 2تمرين از کتاب سوالات پرتکرار براي اين مبحث حل شود.3تست هاي سراسري ازکتاب ابي حل شود وازتکنيک هاي تست زني ازجمله دوخودکار براي افزايش دقت وسرعت عمل استفاده شود وتست هاي مهم ونکته داررامارک دارکنند..همچنين براي ياداوري ومرور بيشتر   فرمو ل هاميتوان ازجعبه لايتنراستفاده کرد.چراکه مبحث مشتق ازبودجه بندي بالايي در کنکور برخوردار ميباشد به همين دليل دانش اموزان بايد تمرين بيشتري انجام دهند.

مريم بيات

اکيدا توصيه ميکنم قبل از شروع به تست زني متن کتاب درسي را به دقت مطالعه کرده وتمامي تمرين ها را حل کنيد تا کاملا بر موضوع اشراف پيدا کنيد سپس از روي کتاب آبي درسنامه را مطالعه کنيد که حاوي نکات بسيار مهم تستي ونکات کليدي در حل مسائل مي باشد .حال شروع به تست زني کنيد مشتق مبحث بسيار مهممي است ودر حل مسائل رياضي ديگر هم استفاده مي شود به داوطلبان عزيز خصوصا دانش اموزان توصيه مي کنم کتاب دو سالانه را هم مطالعه نمايند که از همين الان با  سوالات تشريحي از ان که در مدارس مطرح مي شود اشنايي داشته باشند .همچنين پيشنهاد ميکنم همزمان با مطالعه کتاب آبي از پاسخ نامه تشريحي هم استفاده کنند که حاوي نکات ومطالب تستي مي باشد.

پريسا بابايي

بتدا کتاب درسي يک دور و روزنامه وار مطالعه کنيد. سپس به يافتن مطالب و جملات کليدي کتاب در دور دوم و سوم بپردازيد. در مرحله بعدي، قبل از تست زدن به مرور نکات از درخت دانش و درسنامه ابتداي کتاب آبي بپردازيد. سپس تست هاي سراسري کتاب آبي را حل کرده و در نهايت به سراغ پاسخگويي به تست هاي تاليفي برويد.. در نهايت به پاسخ تشريحي هر تست مراجعه کنيد و در صورتي که تستي صحيح پاسخ نداده ايد و يا براي شما جالب بود را در کتاب خودآموز تان و يا کلاسور ارزيابي وارد نماييد و براي خود کلکسيون ارزشمندي فراهم نماييد. پيشنهاد مي کنم که از همين دوران، به مديريت زمان خود در جلسه آزمون توجه کنيد. با تکرار چند باره مرور کتاب درسي و تست هاي کتاب آبي مي توانيد بر موضوعات آزمون تسلط پيدا کنيد

ناهيد زماني

مبحث مشتق توابع از مباحث بسيار پر کاربردي مي باشد و لازم است که دانش آموز به همه قواعد مشتق گيري آشنا باشد چون باعث مي شود در مبحث انتگرال نيز توانا باشد. پس بهتراست که بر مشتقگيري از  همه نوع توابع  تسلط داشته باشد. سپس به حل سوالهاي تشريحي بپردازد که بهترين منبع کتاب سوالهاي پرتکرار است که مي تواند از صفحات زوج براي يادگيري استفاده کند و از صفحات فرد براي بررسي تسلط، از خود امتحان بگيرد. بعد از تثبيت اين مبحث در ذهن بهتر است از کتاب آبي رياضي عمومي استفاده کند. تعداد تست براي مبحث مشتق توابع  در کتاب آبي 115 سوال است که دانش آموز مي تواند در 5 روز، روزي 23 تست حل کند، بهتر است براي مديريت  خود سوالها را بصورت زمان دار حل کند. بهتراست قبل از حل کردن تستها ابتدا درسنامه کتاب را بخواند تا بداتد که چه نکاتي در سوالها نهفته است.

علي احمدي

اجراي درس هرروز همان روز با اولويت حل تمرينات سمت راست دوسالانه ( به دليل اين که داراي جواب تشريحي کامل مي باشند و ضمن آنکه دانش آموز را متوجه نکات آموزشي سوالات ميکند باعث يادگيري کامل مبحث نيز ميشود) و علامت زدن سوالاتي را که اشکال داشته و يا به هردليل درست پاسخ نداده و حل مجدد آن سولات بصورت دو روز به دو روز و در انتها با حل همين تعداد سوال از سمت چپ از خود امتحان بگيرد.

سيما احمديان

براي مطالعه اين مباحث دانش آموز ابتدا بايد کتاب درسي خود را به طور دقيق مطالعه کند و نکات آن را براي خود استخراج کند همچنين جزوه معلم خود را به طور کامل مطالعه کند تا بتواند بر مبحث تسلط پيدا کند. بهتر است دانش آموز در زمان مطالعه نکات و قسمتهاي مهم کتاب درسي را براي خود مارکدار کند.بعد از مطالعه به حل سوالات و تمرينهاي کتاب درسي و جزوه خود بپردازد و اگر مشکلي در مبحث پيدا کرد با حل کتاب دوسالانه خود به رفع مشکلا‌ت بپردازد. کتاب سوالا‌ت پرتکرار با وجود سوالا‌تي مفهومي و ساده کمک زيادي در يادگيري داوطلب دارد و هر سوال آن يک مفهوم تازه از تابع درجه دوم را آموزش مي دهد. در صورت تسلط بر اين کتاب داوطلب مي تواند به سراغ کتاب آبي و تستهاي کنکورهاي سالهاي قبل برود و خود را در بوته آزمايش قرار دهد. ابتدا چند سوال را بدون در نظر گرفتن زمان پاسخ دهد و بعد از يک يا دو روز به حل تستها با در نظر گرفتن زمان اقدام کند تا بداند چقدر بر مبحث تسلط پيدا کرده است.داوطلب بعد از حل تعدادي تست بايد آنها را بررسي کرده و به بررسي مشکلات خود بپردازد و در جهت رفع آنها نکات مهم را در دفتر خود يادداشت نمايد تا بتواند در زمان کوتاه بعد از عيد براي مرور مطالب از انها استفاده کند.

مريم هوشداري

هردانش آموزي بايد بعدازمطالعه ي دقيق کتاب درسي و جزوه دبيربه سراغ سوالهاي تشريحي اين مبحث برود و از کتاب کارودوسالانه تمامي تمرينها راحل کند وبعدازآن درسنامه ي کتاب آبي راخوب مطالعه کرده و بعداز تثبيت مطالب در ذهن خود براي تسلط اين مبحث از کتاب آبي تستهاي اين قسمت رابزند.وبه دانش آموزان توصيه ميشود اگر دراين مبحث اشکال دارند به صورت تدريجي هر شب 10تست از اين کتاب را بزنند

تکتم رزباني

-خواندن کامل و خط به خط کتب درسي 2-ياد گيري کامل تمام فرمول ها و مفاهيم اصلي کتاب با حل دوباره مثال هاي ارايه شده 3-درک و يادگيري کامل انواع توابع با ترسيم نمودارهاي توابع مختلف و ويژگي ها 4-حل تمامي مثال ها و تمرين ها و مسايل کتاب درسي 5-حل تمرين ها و مثال هاي جزوه دبير 6-خلاصه برداري و نکته برداري از مباحث مهم 7-حل تست هاي طبقه بندي شده 8-رسم توابع مهم و کاربردي در برگه اي روي ميز يا ديوار که هر روز ديده شود. 9-مرور آموخته ها و حل دوباره تست ها

فاطمه شاهسوند

فرمولها رانوشته روي آينه دستشويي دقيقا جائييکه روزي سه تا 5 دقيقه مسواک ميزنيد نر روز بخوانيد تا ملکه نصب کنيدتا ملکه ذهنتان شود

فاطمه زارعي

اول داوطلب بايد روي مطالب کتاب تسلط پيدا کند بعد سراغ جزوه ي معلم يا درسنامه ي کتب تستي حل مساله در رابطه با مبحث مورد نظر و يادداشت نکات تستي ضمن جل کردن مساله ومارک دار کردن سوال هاي مشکل و وقت گير ودر اخر دو روز بعد حل سوالاتي که وقت گير ومشکل است.

مريم اميري ساماني

پس از طالعه کتاب درسي خودوحل تمرين ونمونه سوال مي توانند براي آشنايي با تستهاي مشتق از اين کتاب استفاده کننداين کتاب شامل تستهاي کنکور سالهاي گذشته نيز مي باشد
دانش آموزمي تواندباتوجه به اين تستها از ميزان سطح وآموخته هاي خود آگاهي پيداکند

حميده زنجيري

براي مطالعه اين مباحث دانش آموز ابتدا بايد کتاب درسي خود را به طور دقيق مطالعه کند و نکات آن را براي خود استخراج کند همچنين جزوه معلم خود را به طور کامل مطالعه کند تا بتواند بر مبحث تسلط پيدا کند. بهتر است دانش آموز در زمان مطالعه نکات و قسمتهاي مهم کتاب درسي را براي خود مارکدار کند.بعد از مطالعه به حل سوالات و تمرينهاي کتاب درسي و جزوه خود بپردازد و اگر مشکلي در مبحث پيدا کرد با حل کتاب دوسالانه خود به رفع مشکلا‌ت بپردازد. ميدانيم که مبحث مشتق از مباحث اساسي رياضي ميباشد که در کنکور سراسري هم هرساله تعدادي سوال دارد و خيلي از داوطلبان بخاطر اسان بودن يادگيري ان روي اين مبحث سرمايه گذاري ميکنند.پس اگر مطالب اين کتاب را مو به مو مد نظر قرار داده و تمرينات ان را کامل حل کند ميتواند تا حد خوبي تسلط پيدا کند.

اسما عباسي بنهنگي

براي مطالعه اين مبحث دانش آموز ابتدا بايد کتاب درسي خود را به طور دقيق مطالعه کند و نکات آن را براي خود استخراج کند همچنين جزوه معلم خود را به طور کامل مطالعه کند تا بتواند بر مبحث تسلط پيدا کند. بعد از مطالعه به حل سوالات و تمرينهاي کتاب درسي و جزوه خود بپردازد و اگر مشکلي در مبحث پيدا کرد با حل کتاب دوسالانه خود به رفع مشکلات بپردازد. کتاب سوالات پرتکرار با وجود سوالاتي مفهومي و ساده کمک زيادي در يادگيري داوطلب دارد .در صورت تسلط بر اين کتاب داوطلب مي تواند به سراغ کتاب آبي و تستهاي کنکورهاي سالهاي قبل برود و خود را در بوته آزمايش قرار دهد. ابتدا چند سوال را بدون در نظر گرفتن زمان پاسخ دهد و بعد از يک يا دو روز به حل تستها با در نظر گرفتن زمان اقدام کند تا بداند چقدر بر مبحث تسلط پيدا کرده است.

پوريا گلچين

براي مطالعه اين مباحث دانش آموز ابتدا بايد کتاب درسي خود را به طور دقيق مطالعه کند و نکات آن را براي خود استخراج کند همچنين جزوه معلم خود را به طور کامل مطالعه کند تا بتواند بر مبحث تسلط پيدا کند. بهتر است دانش آموز در زمان مطالعه نکات و قسمتهاي مهم کتاب درسي را براي خود مارکدار کند.بعد از مطالعه به حل سوالات و تمرينهاي کتاب درسي و جزوه خود بپردازد و اگر مشکلي در مبحث پيدا کرد با حل کتاب دوسالانه خود به رفع مشکلا‌ت بپردازد. ميدانيم که مبحث مشتق از مباحث اساسي رياضي ميباشد که در کنکور سراسري هم هرساله تعدادي سوال دارد و خيلي از داوطلبان بخاطر اسان بودن يادگيري ان روي اين مبحث سرمايه گذاري ميکنند.پس اگر مطالب اين کتاب را مو به مو مد نظر قرار داده و تمرينات ان را کامل حل کند ميتواند تا حد خوبي تسلط پيدا کند.

ياسر غربي

داوطلب بايد بدانند که اگر چه به نظر اين بخش بسيار آسان به نظر ميرسدو داوطلبان نيز به راحتي از اين بخش مي گذرند، يکي از مهمترين و پايه ترين بخش براي کاربرد مشتق مي باشد، بنابراين داوطلبان بايد با تعريف دقيق مشتق آشنا باشند و خيلي مفهومي اين بخش را بخوانند تا در بخش کاربرد مشتق کار آسانتري داشته باشند.

خشايار خاکي

مبحث مشتق در حدود 90% تشکيل شده از فرمولهاي مشتق گيري و 10% مابقي مربوط به مباحث نمودار ها ميباشد
در رابطه با فرمولهاي مشتق گيري بايد بگويم بزرگترين اشتباه ممکن که يک دانش آموز ميتواند انجام دهد اينست که اقدام به حفظ کردن اين فرمول هاي پبچيده و بسيار زياد بکند
نتيجه ي اين کار چيزي جز فراموشي در سر جلسه آزمون و همچنين بالا رفتن ضريب اشتباهات نيست
پس تنها راه ماندگاري اين همه فرمول حل سوالات متعدد ميباشد ابتدا سوالات را با نگاه کردن به فرمول ها حل کنيد ، پس از حل چند سوال کم کم خودتان احساس خواهيد کرد که بدون نگاه به فرمول از پس حل کردن سوال برمي آييد ....پس به هيچ عنوان حفظ نکنيد
در مورد سوالات نموداري بايد بگويم ابزار مورد نياز شما براي حل اين سوالات داشتن ذهني خلاق و ايده دهنده ميباشد که بتواند خوب سوال را بفهمد و خوب هم تجسم کند بخشي از اين فرآيند به هوش افراد بخشي ديگر باز هم به تمرين زياد بر ميگردد
کلا هرچه بيشتر از مغز خود کار بکشيد بيشتر در حل سوالات ومشکلات ياري رسان به شما ميباشد.
موفق باشيد