تکالیف شیرین مدرسه!

همه‌ی پدر و مادرها در تمام دنیا به دنبال فرمولی جادویی هستند تا کودکشان را برای انجام تمرینات و تکالیفشان تشویق کنند. اما پیداکردن راهی که برای همه‌ی کودکان کارساز باشد و

تکالیف شیرین مدرسه!

همه ي پدر و مادرها در تمام دنيا به دنبال فرمولي جادويي هستند تا کودکشان را براي انجام تمرينات و تکاليفشان تشويق کنند. اما پيداکردن راهي که براي همه ي کودکان کارساز باشد و اثري معجزه آسا داشته باشد بسيار سخت است. با اين حال روشهايي وجود دارد تا شما به کودکتان کمک کنيد تکاليفش را انجام دهد.

 قدم اول تغيير ذهنيت و نگرش خودشان نسبت به تکليف مدرسه و چگونگي مجبور کردن کودک به انجام آن است.


شما مي توانيد از اين پيشنهادها استفاده کنيد و به کودکتان کمک کنيد تا پيشرفت بهتري در درس هايش داشته باشد.

1-
با واقعيت کنار بياييد. در دوره اي که کودکتان مي تواند تفريحات جذابي مانند بازي هاي الکترونيکي و يا برنامه هاي متنوع تلويزيوني داشته باشد، شما نبايد توقع داشته باشيد او با علاقه مندي و اشتياق و بدون حواس پرتي پاي درس و مشق بنشيند و دانش آموز فعال وکوشايي باشد. شما هم به عنوان پدر يا مادر بايد اين موضوع را بپذيريد اما اين به معناي موافقت و تائيد کودک نيست، موضوع مهم فقط فهميدن احساس کودکياست.

2-
همزمان با کودک به کارهايتان برسيد. وقتي را که براي درس خواندن کودک مشخص کرده ايد را به کارهاي هيجان انگيز و وسوسه کننده نپردازيد. بهتر است همزمان با کودک شما هم مشغول درس خواندن،مطالعه و رسيدگي به کارهاي شخصي تان شويد

3- اهمیت تمرینات در منزل را درک کنید. اگر شما فکر می کنید که تمرین هایی که معلم برای خانه در نظر می گیرد اهمیت زیادی ندارند، متقاعد کردن کودکتان برای انجام این کار بسیار مشکل است. ابتدا باید دلایل اهمیت و ارزش تکالیف و یادگیری را بدانید تا به کودکتان کمک کنید.

توجه کنیدکه بعضی از مفاهیم آموزشی نیاز به تکرار و تمرین دارند و موقعیت یا مدت زمان کلاس در مدرسه امکان یادگیری آنها را فراهم نمی کند. بنابراین انجام تکالیف در خانه برای یادگیری کامل آنها ضروری است. این موضوع به ویژه برای درس هایی مانند ریاضی و درس های انتزاعی و فرار دیگر اهمیت بیشتری دارد. گاهی معلم با تکالیفی که برای خانه در نظر می گیرد مفاهیم جدیدتری را آموزش می دهد.

بعضی از مفاهیم را خود دانش آموز باید بدون کمک معلم و در قالب حل مسئله و یا تفکر در مورد یک موضوع به دست بیاورد. انجام تکلیف علاوه بر کمک به یادگیری مطالب درسی به کودکتان خودمحوری، مدیریت زمان، تمرکز و مسئولیت پذیری را آموزش می دهد. این مهارت ها در آینده کودکتان بسیار نقش دارند و تمرین های مدرسه می تواند بسیار در رشد این مهارت ها تاثیر داشته باشند

6/6/2023 9:11:35 AM
Menu