10 راهکار برای بهبود سطح دانش ریاضی

ده راهکار اصلی و مهم برای پیشرفت در ریاضی ه دانش آموزان پیشنهاد شده است.

10 راهکار برای بهبود سطح دانش ریاضی

1-  اگر مبحثی را نفهمیده‌اید قبل از رفتن به سراغ مبحث دیگر بر تسلط روی آن مبحث تمرکز کنید.

2- روی مسائل نمونه کار کنید و پاسخ‌هایتان را ارزیابی کنید تا عملکردتان در هر یک از مباحث بهبود یابد.

3- هنگام شروع به حل یک مسئله ریاضی قبل از اینکه چیزی بنویسید مسیر مسئله تا پاسخ را درذهنتان ترسیم نکنید.

4- سعی کنید برای مطالعه و انجام تکالیف، فضای ارام و بی سر و صدایی بیابید.

5-  اگر کسی درخواست کمک درسی کرد سعی کنید مطلب را به بهترین وجه ممکن برایش توضیح دهید.

6- هرگز مسائل ریاضی را با خودکار حل نکنید.

7-  راه حل خود را تمیز و سطر به سطر بنویسید .

8- شب هنگام تا دیر وقت روی مسائل کار نکنید.

9- در صورت امکان با استفاده از مفروضات مسئله شکل مناسبی رسم کنید.

10- به تمام سرنخ‌ها و خواسته های مسئله توجه کنید و از روش زیر مسئله نویسی حتما استفاده کنید.

6/6/2023 10:52:24 AM
Menu