معرفی متد symlink و کاربردهای آن

symlink چیست،چه کاربردی دارد و چگونه از آن استفاده کنیم؟

معرفی متد symlink و کاربردهای آن

در ويندوز ويستا مايکروسافت متد جديدي به نام NTFS symbolic link يا symlink منتشر کرد که اين امکان را فراهم ميکرد تا که يک شي (فايل و پوشه) از سيستم فايل NTFS به يک شي ديگر از همان سيستم فايل اشاره کند به عنوان مثال فايل anzalwb.txt در درايو C  و فايل anzalweb.txt در درايو D با استفاده از اين متد هر دو به يک مکان از حافظه اشاره ميکنند که اين بدين معناست محتوا هر دو فايل يکي است و با ايجاد تغييرات در هر کدام از فايل ها محتواي ديگري نيز تغيير ميکند.

بله شايد فکر کنيد اين قابليت چيزي شبيه به shortcut (ميانبر) ويندوز است اما روش لينک کردن با shortcut يک تفاوت بزرگ دارد،در هنگامي که شما فايل يا پوشه مربوط به يک shortcut را حذف ميکنيد ديگر از طريق shortcut به محتويات اصلي دسترسي نداريد و ميانبر شما بلا استفاده ميشود اما با استفاده از متد symlink در صورتي که شما هر کدام از فايل يا پوشه ها (مانند anzalwb1.txt در درايو C) را حذف کنيد فايل ديگر ( anzalweb2.txt در داريو D) همچنان در دسترس است و مانند يک نسخه پشتيبان از داده ها عمل ميکند.

چگونه از symlink استفاده کنيم؟
براي استفاده از اين متد و ايجاد لينک فايل از دستور mklink در CMD استفاده ميشود.وشکل کلي آن به صورت زير ميباشد:


که خود اين دستور نيز داراي سوئيچهاي متفاوتي است که در ادامه آنها را معرفي ميکنيم.

سوئيچ /D
اين سوئيچ تفاوت چنداني با ايجاد shortcut ندارد و تقريبا داراي ويژگي shortcut ويندوز ميباشد.

مثال:
mklink /D c:\anzalweb c:\AMD

 

با اجراي اين دستور در cmd،در درايو C يک پوشه جديد به نام anzalweb ميشود که ميتوان از طريق آن به محتويات پوشه AMD همان درايو دسترسي داشت.

سوئيچ /H يا Hardlink
به وسيله اين سوئيچ ميتوانيد يک فايل با عملکرد مشابه که تنها نامي متفاوت دارد ايجاد کنيد که با تغيير در هر يک از فايلها، فايل دگير نيز تغيير خواهد کرد.

مثال:
mklink /H anzalweb.txt memo.txt

با اجراي اين دستور در cmd يک فايل .txt جديد به نام anzalweb ايجاد ميشود که محتواي آن با فايل memo.txt آپديت خواهد شد (و بر عکس)،در صورت حذف memo.txt اين فايل پايدار خواهد بود.

سوئيچ /J
به وسيله اين سوئيچ ميتوانيد يک پيوند بين دايرکتوري هاي سيستم عامل (Directory Junction) ايجاد کنيد،عملکرد اين سوئيچ بسيار شبيه به سوئيچ /H ميباشد با اين تفاوت که ميتوانيد از آن در بين دايکتوري هاي مختلف استفاده کنيد.

مثال:
mklink /J D:\anzalweb c:\shahryar

با اجراي اين دستور در cmd در درايو D پوشه ي جديدي به نام anzalweb ايجاد ميشود که محتواي آن با پوشه shahryar در درايو C آپديت خواهد شد (و بر عکس)،در صورت حذف پوشه shahryar پوشه anzalweb پايدار خواهد بود.علاوه بر دستورات فوق ميتوانيد توسط برنامه هايي همچون DirectorySlicer،JunctionMaster و symlinker نيز براي فايل ها و پوشه ويندوز Hardlink ايجاد کنيد.

منبع :

10/6/2022 6:22:57 PM
Menu