او بانویی تأثیرگذار در تعلیم و تربیت بود

تحصیل بخش مهمی از زندگی شماست؛ به همین دلیل تا پایان عمر نام خانم معلم دوران ابتدایی را از یاد نخواهید برد.

او بانویی تأثیرگذار در تعلیم و تربیت بود

تحصیل بخش مهمی از زندگی شماست؛ به همین دلیل تا پایان عمر نام خانم معلم دوران ابتدایی را از یاد نخواهید برد.

همه‌ی کسانی که به تعلیم و تربیت بچه‌های ایران فکر می‌کنند و دغدغه‌شان حفظ سرمایه‌های کشورمان یعنی شما کودکان و نوجوانان است، انسان‌های مهمی به شمار می‌آیند. یکی از این انسان‌های مهم، بانوی فرهیخته‌ای است که نامش را در کتاب‌های درسی دبستان دیده‌ یا شنیده‌اید.

خانم توران میرهادی نویسنده‌ و متخصص آموزش و پرورش و یکی از چهره‌های تأثیرگذار ادبیات کودکان کشور ما بود. او مؤسس شورای کتاب کودک و بنیان‌گذار فرهنگ‌نامه‌ی کودک و نوجوان به عنوان اولین مرجع ایرانی است. اگرچه ماه گذشته در 89 سالگی جسمش به خاک سپرده شد ولی روح معلم‌گونه‌‌اش در آثار آگاهی‌بخش او دائماً جریان دارد.