نیم سال دوم:آغازی مهم تر... ! کدام دلیل را اصلی‌تر می‌دانید؟

در نیم‌سال دوم،کارنامه‌ی مدرسه و کارنامه‌ی جمع بندی نیم سال اول را داریم و با اطلاعات بیش‌تری برنامه ریزی می‌کنیم.

نیم سال دوم:آغازی مهم تر... ! کدام دلیل را اصلی‌تر می‌دانید؟


پروژه‌ی چهارم:اولین جمع‌بندی پایه(یک ایستگاه جبرانی)

هم اکنون در پروژه ی چهارم هستیم(آزمون های ویژه) و این پروژه شامل 2 آزمون است:

آزمون امروز(25دی):جمع بندی نیم سال اول

آزمون بعدی(9 بهمن):اولین جمع بندی پایـه

درآزمون 9 بهمن،فقط از درس های پایه سوال می شود.دقت کنید که درس های پایه به صورت زوج کتاب باقی می مانند.


272- طی دو هفته‌ی آینده، چگونه مطالعه خواهید کرد؟

1) فقط درس‌های پایه را می‌خوانم.

2) بیش‌تر،درس‌های  پایه را می‌خوانم.

3) بیش‌تر،درس‌های چهارم را می‌خوانم.                            

4) فقط درس‌های چهارم را می‌خوانم.


کتاب جمع بندی پایه

273- آزمون بعدی(9 بهمن)اولین جمع بندی درس های پایه است.آیا کتاب های جمع بندی پایه را تهیه کرده اید؟

1) قبلا تهیه کرده ام.                

 2) تهیه خواهم کرد.              

3) نیازی ندارم.  

                          

 نیم سال دوم:آغازی مهم تر

274- آیا قبول دارید که نیم سال دوم،آغازی مهم تر است؟کدام دلیل را اصلی تر می دانید؟

1) در نیم‌سال دوم، کارنامه ی مدرسه و کارنامه ی جمع بندی نیم سال اول را داریم و با اطلاعات بیش تری برنامه ریزی می کنیم.    

2) در نیم‌سال دوم،انگیزه ی دانش آموزان بیش تر می شود.معمولا در مسابقات هم در دقایق پایانی انگیزه و تلاش بیش تر می شود.

3) در نیم‌سال دوم،دوران طلایی نوروز وجود دارد و در دوران طلایی نوروز،دانش آموزان جدی،پیشرفت زیادی دارند.

4) در نیم سال دوم،دانش آموزان منطقی تر و متعادل تر می شوند.

مطالب مرتبط

6/1/2023 8:18:10 PM
Menu