نکات مهم فصل 1و2و3 درس تاسیسات حرارتی

نکات مهم درس تاسیسات حرارتی سعید قره یالی از کتاب دبیران پر مخاطب . بخوانید ، تمرین کنید و لذت ببرید

نکات مهم فصل 1و2و3 درس تاسیسات حرارتی

فصل های 1 و 2 و 3 از کتاب دبیران پر مخاطب درس تاسیسات حرارتی ویژه رشته تاسیسات


فایل ها را دانلود کنید و برای امتحانات نیم سال اول مطالعه کنید.


با آرزوی موفقیت...


سید سعید قره یالی

5/30/2023 2:00:21 PM
Menu