اولین "ایستگاه جبرانی" در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها کجاست؟

آزمون 22 آبان اولین ایستگاه جبرانی است.شما به خوبی می‌توانید از این ایستگاه جبرانی استفاده کنید.

اولین "ایستگاه جبرانی" در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها کجاست؟

ایستگاه های جبرانی را می شناسید؟

271- آیا در برنامه ی راهبردی آزمون ها،ایستگاه های جبرانی را می شناسید؟

1) بله،به طور کامل ایستگاه های جبرانی را می شناسم(چندتاست و در چه زمان هایی است)                                          

2) برنامه را دیده ام و می دانم چند ایستگاه جبرانی وجود دارد.

3) می دانم چند ایستگاه جبرانی وجود دارد اما برنامه را با دقت بررسی نکرده ام.  

4) نمی دانم ایستگاه جبرانی چیست؟


ایستگاه جبرانی اول: 22 آبان

272- آزمون 22 آبان اولین ايستگاه جبراني است.شما از اين ايستگاه جبراني چه استفاده‌اي کردید؟

1) در دو هفته ی گذشته،تست هاي مباحث قبلي را بیش تر تمرین کردم.

2) يادگيري های‌ ناقص خود در مباحث قبلي را  به يادگيري‌ كامل تبديل کردم.

3) مطالبی را که تاکنون نتوانستم بخوانم،به‌طوركامل خواندم.

4) از خلاصه برداری ها و نکات کتاب خودآموزی برای تسلط بیش تر استفاده کردم.


یادگیری در جلسه ی آزمون

273- در جلسه ی آزمون هم می توانید یاد بگیرید.شما با کدام روش در جلسه ی آزمون یاد می گیرید؟

1) در جلسه ی آزمون می توانم مطالب درسی را بازیابی کنم،بازیابی مستقیما سبب یادگیری می شود.                                 2) در جلسه ی آزمون متوجه می شوم که کدام مطالب را ناقص یاد گرفته ام یا اصلا یاد نگرفته ام.بنابراین پس از آزمون آن ها را مطالعه می کنم.                                               

3) در جلسه ی آزمون اولویت مطالعه ام را طبقه بندی می کنم با روش ف-ش-ن-م-س(فراموش کرده-شک دار-ناقص یاد گرفته-مهم-سطحی یاد گرفته شده)

4) چون در جلسه ی آزمون تمرکزم بیش تر است،مطالب یاد گرفته شده در ذهنم تثبیت می شود.


کدام روش؟

274- در جلسه ی آزمون هم می توانید یاد بگیرید.شما با کدام روش در جلسه ی آزمون یاد می گیرید؟


1) بازیابی                                                                  

2) طبقه بندی(ف-ش-ن-م-س)                                                

3) توجه به روش های مطالعه

4) تمرکز بیش تر


بازیابی مهم تر است یا بازخوانی؟

275- برای یادگیری،کدام یک را بیش تر اجرا می کنید؟

1) بازیابی                               

2) بازخوانی


 تفاوت های هفته ی اول و هفته ی دوم(کدام تفاوت؟)

276- از نظر شما مهم ترین تفاوت در برنامه ی مطالعاتی هفته ی اول و دوم کدام است؟

1) تفاوت در مطالعه ی عمومی و اختصاصی                                           

2) تفاوت در مطالعه ی سال چهارم و پایه

3) تفاوت در تمرین تستی و تشریحی                                                      

4) ابتدا،مطالعه ی تدریجی و در پایان،جمع بندی


آیا ممکن است غایب شوید؟!

277- به کدام دلیل ممکن است در آزمون غایب شوید؟!

1) من هیچ گاه غایب نمی شوم.                                                        

2) اگر از برنامه ی آزمون عقب باشم و یا این که برنامه ام با آزمون هماهنگ نباشد.                                               

3) اگر خوب درس نخوانده باشم.                                                      

4) اگر آزمون با برنامه های دیگر من تداخل داشته باشد.

                                                                                                        كاظم قلم‌چي

6/3/2023 4:59:10 AM
Menu