• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل شکل های هندسی از کلاس چهارم دبستان از مباحث محیط و مساحت , مساحت متوازی الاضلاع و مثلث , چهار ضلعی ها , عمود - موازی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل شکل های هندسی از گروه چهارم دبستان


  • مدرسان این مبحث