• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل از کلاس نهم از مباحث تامین آب آشامیدنی/ تصفیه آب/آب سخت/آب شهری و فاضلاب شهری , اکسيژن موجود و اکسيژن مورد نياز , انحلال پذيري گاز و جامد در آب , مرور (ترکیب/پیوند/مولکول/نماد/معادله و موازنه)و يادآوري خواص الکتريکي ماده , آب مايعي با ويژگي‌هاي باور نکردني , سوال‌هاي ترکيبي , منابع طبیعی آب/ تجدید پذیری طبیعی آب/مصرف و بازنگری آب , آلودگی آب (گرمایی/اسیدی و تغییر PH/کاتیون سنگین) , آب به عنوان يک حلال , توجیه برخی ویژگی های غیر عادی آب ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل از گروه نهم


  • مدرسان این مبحث