• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل از کلاس نهم از مباحث قوانين گازها (بویل و شارل) توجیح رفتار گازها , تعریف فشار/فشار هوا و تغيير ارتفاع , هوا و تنفس / هواكره را بهتر بشناسيم , نقش دوگانه اوزون/ باران اسيدي , آلودگي هوا (طبیعی/انسانی) , در پناه اوزون , نقش هواکره/ اثر گلخانه ای , هواکره ظرفي براي دور ريختن , هواکره معدني سرشار از مواد شيميايي , اکسيژن فراوان‌ ترين عنصر ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل از گروه نهم


  • مدرسان این مبحث