• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل از کلاس نهم از مباحث هیدروکربن سیر نشده (آلکن و آلکین) , هيدروکربن‌هاي سيرشده (آلکان)/ویژگی ها , شيمي آلي/خصوصیات کربن ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل از گروه نهم


  • مدرسان این مبحث