• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل گرما و قانون گازها از کلاس دهم رياضى از مباحث انتقال گرما , گرما , دما، انرژی درونی , انبساط گرمایی , قانون گازها , حالت‌هاي ماده ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل گرما و قانون گازها از گروه دهم رياضى


  • مدرسان این مبحث