• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل استدلال از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث درس دهم - اقسام قیاس , درس هشتم - احکام قضایای حملی , درس هفتم - اقسام قضایای حملی و شرطی , درس ششم - جایگاه قضیه در استدلال , درس نهم - استدلال ( ترکیب قانون مند قضایا ) , درس سیزدهم - مغالطه , درس دوازدهم - محتوای استدلال ( ماده) , درس یازدهم - ارزش قیاس ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل استدلال از گروه يازدهم علوم انسانى


  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث