کدام بهتر است؟ دانه چیا یا دانه‌ی کتان؟

دانه چیا یا دانه کتان؟ کدام برای سلامتی بدن بهتر است؟ این ویدئو می تواند مفید باشد