آیا سبزیجات واقعا یک غذای سالم هستند؟

شاید شما هم شنیده باشید که عده‌ای سبزیجات را جزو غذاهای سالم به شمار می آورند و توصیه به مصرف آن می کنند . ولی آیا واقعا سبزیجات غذای سالمی هستند؟