ویروس زیکا چیست؟

ویروس زیکا چیست؟ در این ویدئو به زبان ساده در مورد ویروس زیکا و علت آن و ریشه‌ی آن توضیح داده شده است