ابزار روانشناسی در دسترس بودن

این قسمت به بررسی ابزار روانشناسی در دسترس بودن می پردازد. با این مفهوم در این ویدئو بیشتر آشنا شوید