زبان انسان چگونه کار می کند؟

این مجموعه ویدئوی برای کودکان طراحی شده و در هر قسمت به یک موضوع در مورد بدن انسان می‌پردازد این قسمت به سراغ زبان رفته است.امیدوارم از دیدن آن لذت ببرید