سیستم اسکلت‌بندی و استخوان ها چگونه کار می کنند؟

این مجموعه ویدئوی برای کودکان طراحی شده و در هر قسمت به یک موضوع در مورد بدن انسان می‌پردازد این قسمت به سراغ اسکلت‌بندی و استخوان انسان رفته است.امیدوارم از دیدن آن لذت ببرید