چرا زحل دارای حلقه است؟

در منظومه شمسی هیچ کدام از سیارات دارای یک حلقه در اطراف خود نیستند و از این نظر زحل یک سیاره‌ی یکتاست. ولی علت این کمربرند زیبا در اطراف این سیاره چیست و از چه موادی تشکیل شده است؟