چرا مواد هنگامی که خیس می‌شوند تیره تر دیده می‌شوند؟

تاکنون دقت کرده‌اید که لباس‌های خیس تیره‌تر دیده می شوند؟ ولی علت این رخداد چیست؟ برای رسیدن به پاسخ سوالتون ویدئو را از دست ندهید