چرا شما نمی توانید هنگامی که بچه هستید را به یاد بیاورید؟

تاکنون به این فکر کرده اید که چرا دوران شیرخوارگی خود را به یاد نمی آورید؟ در این ویدئو علت آن توضیح داده شده است