آیا موسیقی واقعا کودکان را باهوشتر می کند؟

شاید شما هم شنیده باشید که موسیقی هوش بچه را افزایش می دهد.ولی این شنیده چقدر واقعیت دارد؟ در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود.