آیا غذاهایی با کالری منفی وجود دارد؟

معمولا هنگام خوردن غذا به میزان کالری آن توجه می کنیم ولی آیا غذایی وجود دارد که کالری منفی داشته باشد؟ چنین پدیده ای ممکن است؟ این ویدئو به این سوال پاسخ می‌دهد